Asentajille

Tämä sivu on tarkoitettu ammattimaisille antenniasentajille, kuten SANT Ry:n ja Digita PRO -verkoston asentajille, jotka selvittävät mahdollista vikaa TV-vastaanottimen lähetyksessä.

Jos huomaat televisionkäyttäjänä itse vian televisiossa, tarkista täältä, voisiko vika johtua 700/800 MHz:n siirtymisestä 4G- tai 5G-verkon käyttöön. Jos tunnistat itsesi ”riskiryhmästä”, ota yhteyttä Taajuustalkoisiin.

Taajuustalkoot-hanke etenee

Langattoman laajakaistaverkon rakentaminen taajuusalueelle 790–864 MHz voi aiheuttaa häiriöitä antenni-TV-vastaanottoon. Kuluttajat, jotka epäilevät häiriöiden johtuvan mobiiliverkon rakentamisesta, voivat ottaa yhteyttä Taajuustalkoot-neuvontapalveluun puhelimitse numeroon 020 411 7676.
*) Ahvenanmaalla Taajuustalkoot palvelee numerossa 020 411 7830.

Miten taajuusalueiden 700 ja 800 MHz käyttö mobiiliverkoissa voi näkyä häiriönä antenni-TV-vastaanotossa?

Tyypillisin häiriötapaus on kiinteistö, jossa:
– antennijärjestelmässä on käytössä antennisignaalin vahvistin
– Tukiasema sijaitsee kiinteistön lähellä
– kiinteistö sijaitsee kaukana TV-asemasta tai vastaanotto-olosuhteet ovat muutoin haasteelliset.

Häiriö voi aiheuttaa antennivahvistimen yliohjautumisen, joka aiheuttaa signaalin vääristymistä:
– Vahvistimelle ilmoitetaan maksimi input-taso. Jos arvo ylitetään, vahvistimessa muodostuu säröä, jolloin yksi tai useampi kanavanippu (yksi kanavanippu sisältää useampia TV-kanavia) virheilee. Tämä näkyy vastaanottimessa kanavien virheilynä tai ruutuun tulee teksti ”ei signaalia” tai ”tarkasta antenni”.

Joissain tapauksissa signaali voi aiheuttaa häiriön itse TV-vastaanottimessa:
– Vastaanottimet kestävät tyypillisesti n. 80 dBuV:n sisäänmenotason säröytymättä sekä suuria n. 30 dB:n tasoeroja.
– Näissä tapauksissa LTE-häiriönpoistosuodatin asennetaan antennikaapelin ja vastaanottimen väliin.

Taajuustalkoiden neuvontapalvelun ja antenniasentajien toimenpiteet

Taajuustalkoiden neuvontapalvelu tekee yhteistyötä DigitaPRO-antenniurakoitsijoiden kanssa tukiasemien aiheuttamien häiriöiden poistamiseksi antenni-TV-talouksista.

Taajuustalkoiden neuvontapalvelun toimenpiteet:
– häiriön todentaminen
– suodatinasennusten tilaaminen antenniasentajilta
– suodatinasennusten toteutuminen
– tukiasemien sulkemis- sekä käynnistyspyynnöt
– antenniasentajien tiedottaminen

Tiedot, joiden avulla taajuusalueiden 700 ja 800 MHz mobiiliverkkokäytön häiriöt todennetaan:
– tieto tukiasemien käynnistysajankohdista ja sijanneista
– kuluttajalta saatu tieto häiriön alkamisajankohdasta
– tieto kuluttajan antennijärjestelmän rakenteesta
– kiinteistön/kuluttajan osoitetieto

DigitaPRO -antenniurakoitsijan toimenpiteet:
– vastaanottaa työtilauksen
– sopii kuluttajan kanssa asennusajankohdan
– mittaa paikan päällä häiritsevät taajuudet ja niiden voimakkuudet
– asentaa häiriönpoistosuodattimen

Häiriönpoistosuodattimen asennus pyritään toteuttamaan kahden arkipäivän aikana.

Työn dokumentointi:
– tietoja antennijärjestelmästä: onko yhteisantenni vai omakotitalo, antennin suuntaus, tietoja vahvistimista ja verkon rakenteesta
– mittaustulokset: signaalien tasot ja taajuudet sekä tieto, mistä on mitattu
– asennetun suodattimen tyyppi
– tieto, mihin suodatin on asennettu
– tieto, poistuiko häiriö

Miten toimia, jos antenniurakoitsija havaitsee häiriön muutoin kuin neuvontapalvelun kautta?

Antenniurakoitsijan tulee ottaa yhteyttä Taajuustalkoiden neuvontapalveluun.

Muun antennityön tekeminen

Lähtökohtaisesti vain häiriönpoistosuodattimen asennus on maksuton kuluttajalle. Jos taajuusalueiden 700 ja 800 MHz mobiiliverkkokäytön aiheuttaman häiriön poisto edellyttää kuitenkin muita toimenpiteitä, esim. integroidulla vahvistimella varustetun antennin vaihdon, lisäkustannuksista on keskusteltava ennen asennusta neuvontapalvelun kanssa.

Kokemuksia taajuusalueiden 700 ja 800 MHz mobiiliverkkokäytön häiriöistä antenni-TV-talouksissa:

– Häiriöitä on havaittu 0-4 km:n etäisyydellä LTE700/800 MHz:n tukiasemasta.
– Suurin osa käynnistetyistä LTE700/800-tukiasemista ei ole aiheuttanut häiriöitä.

LTE700 ja LTE800 MHz:n tukiasemien taajuudet Manner-Suomessa:

DNA Oy

Taajuuskaista 791–801 MHz
Taajuuskaista 758–768 MHz

Elisa Oyj

Taajuuskaista 811–821 MHz
Taajuuskaista 768–778 MHz

Telia Finland Oyj

Taajuuskaista 801–811 MHz
Taajuuskaista 778–788 MHZ

LTE700 ja LTE800 MHz:n tukiasemien taajuudet Ahvenanmaalla:

Telia Finland Oyj

Taajuuskaista 791–806 MHz

Ålands Telekommunikation Ab
Taajuuskaista 806-821 MHz

Häiriönpoistosuodattimet: DigitaPRO-antenniurakoitsijat hankkivat LTE700/800 -häiriönpoistosuodattimen ja muut käytettävät asennustarvikkeet. Suodattimia tarjoaa esim. Laatuantenni, Anvia, RF-Tuote ja Prism Microwave. Markkinoilla on lisääntyvässä määrin antenneja, joissa LTE700/800-taajuuksia varten on sisäänrakennettu häiriönpoistosuodin. Tämä on otettava huomioon niissä häiriötapauksissa, joissa vaaditaan antennin vaihtoa. Häiriönpoistosuodin voi olla myös integroitu antennijärjestelmään tulevan (masto)vahvistimen kanssa. Integroituja suotimia käytettäessä on hyvä huomioida niiden asennuspaikka, jotta tulevat taajuustehokkuuden parannustoimet UHF-alueella on helppo toteuttaa.

K59- ja K60-alueiden erityisvaatimuksena on, että käytössä olevalla kanavalla vaimennus on mahdollisimman pieni (mielellään alla 6 dB). LTE700/800-häiriönpoistosuodin asennetaan antennin ja antennivahvistimen väliin paikkaan, josta se on helposti vaihdettavissa.

Esimerkkejä suodattimista

Vuoden 2014 alussa on tehty erilaisten suotimien taajuusvastemittauksia. Etenkin jyrkkää vaimennuskäyrää vaativilla alueilla (alueita, joissa UHF-kanavat 59 ja 60 ovat TV-käytössä) on urakoitsijan hyvä tarkistaa joko näistä mittaustuloksista tai laitetoimittajan teknisistä spesifikaatioista, että integroitu tai erillisesti asennettava suodin sopii ko. alueelle.
Digitan operoiman LTE700/800-neuvontapalvelun (Taajuustalkoot) toimintaperiaatteena on, että häiriönkorjaustehtävän saaneet antenniurakoitsijat voivat käyttää itse hankkimiaan LTE700/800-suotimia, edellyttäen, että suotimet ovat teknisesti soveltuvia. Tällä hetkellä ei ole virallista hyväksyntäjärjestelmää LTE700/800-suotimille.

Taajuustalkoot-palvelun kautta kustannetaan vain LTE700/800-häiriöiden poisto. Kaikki lisätyö, esimerkiksi kiinteistön antennijärjestelmän kunnostustöiden, HD-palveluiden, lisärasioiden tms. suhteen tulee laskuttaa erikseen ja ilmoittaa selkeästi tämän olevan erillistä toimintaa LTE700/800-häiriöiden poistoon verrattuna. Lisätöissä on tärkeää huomata, että Viestintäviraston uuden määräyksen M65 mukaan keskeinen uusi asia on mm. se, että UHF- ja VHF- alueille tulee olla omat antennit. Antenneihin integroituja vahvistimia ja kierrettäviä liittimiä ei saa käyttää. Kaapeloinnissa tulee käyttää A-luokan kaapeleita.

Määräys M65 ja sen perustelut sekä soveltaminen löytyvät Viestintäviraston sivuilta.

 

Kysymyksiä?