Taajuustalkoot

Taajustalkoot, frekvenstalko, är ett samprojekt mellan DNA, Elisa och Telia som ger allt fler finländare tillgång till mobilbredbandsuppkopplinger och ökar kapaciteten för snabba internetförbindelser.

Taajuustalkoot startades i början av 2014 då arbetet med att bygga 4G-basstationer för frekvensområdet 800 MHz inleddes. I början av år 2017 började operatörerna även ta i drift basstationer på det nya frekvensområdet 700 MHz. Från och med 2020 har ett 5G-nätverk också byggts på vissa ställen i dessa frekvensband.

Nätverk, som byggs på 700 MHz- och 800 MHz frekvensområden kan orsaka störningar för en liten del av antennhushållen. På den här webbplatsen finns samlat information och anvisningar för sådana problem. Hushåll som misstänker att en störning i tv-sändningarna beror på byggnadsarbetena i 4G-nätet bör kontakta Taajuustalkoots rådgivningstjänst.

Taajuustalkoots rådgivningstjänst: 020 411 7676
Kontaktuppgifter till Åland, klicka här.
Priset för samtal från fast telefon är 8,35 cent per samtal samt 6 cent per minut och från mobiltelefon 8,35 cent per samtal samt 17,7 cent per minut.

Taajuustalkoot 800mhz

Vad är det fråga om?

I början av 2014 började man i Finland bygga mobilt bredband även på frekvensområdet 800 MHz…

Läs mer »

Gäller det mig?

De eventuella olägenheter som utbyggnaden av 4G-nätet och byggandet av tilläggskapacitet orsakar gäller sannolikt bara en liten del av antennhushållen.

Läs mer »

Hur ska jag gå till väga?

Om det inte förekommer störningar i tv-bilden behöver du inte göra något. Om ditt hushåll tillhör ”riskgruppen” och…

Läs mer »