PRESSMEDDELANDE 31.1.2017

Idrifttagningen av nya 700 MHz 4G-basstationer börjar

De finländska teleoperatörerna DNA, Elisa och Sonera fortsätter att bygga ut 4G-näten på det nya frekvensområdet 700 MHz. För en liten del antenn-tv-tittare kan byggarbetena orsaka störningar som åtgärdas kostnadsfritt.

De nya basstationerna för frekvensområdet 700 MHz ger mer kapacitet för snabba internetförbindelser i operatörernas 4G-nät runt om i Finland.

Precis som vid idrifttagningen av 4G-basstationerna för frekvensen 800 MHz kan idrifttagningen av de nya basstationerna orsaka störningar för en del tv-tittare som ser på tv via antenn. För största delen av tv-hushållen i Finland kommer det inte att orsaka några som helst problem.

Problem med tv-bilden kan förekomma närmast i antennhushåll som finns i utkanten av en tv-stations täckningsområde och där antennförstärkare används för att förbättra tv-signalen.

Det kommer att ta flera år att bygga de nya basstationerna för frekvensområdet 700 MHz och genom dem förbättras täckningen och kapaciteten för de snabba 4G-mobila bredbandsnäten så att de svarar mot den ständigt ökande användningen.

Teleoperatörerna och Digita som ansvarar för antenn-TV-nätet fortsätter med webbtjänsten Taajuustalkoot.fi som startade 2014 och som ger råd och hjälper vid eventuella problem med TV-bilden. Alla problem som byggandet av 4G-näten orsakar tv-tittandet åtgärdas kostnadsfritt förutsatt att störningarna anmäls och utreds via Taajuustalkoots rådgivningstjänst.

Mer info:

www.taajuustalkoot.fi
Taajuustalkoots rådgivningstjänst, tfn 020 411 7676

Operatörernas kommunikationsavdelningar:

DNA, tfn 044 044 8000 och e-post viestinta(a)dna.fi
Elisa, tfn 050 305 1605 och e-post mediadesk(a)elisa.fi
Sonera, tfn 020 40 54000 och e-post communications-fi(a)sonera.com

Problem med tv-bilden?

De eventuella störningar som utbyggnaden av 4G-nätet orsakar gäller sannolikt bara en liten del av antennhushållen. I hushåll där man tittar på tv på annat sätt än via antennanslutning (t.ex. kabel-tv-kunder) borde det inte förekomma problem.

Tv-störningar kan förekomma i områden där man ser på tv-sändningar via antenn om hushållet finns i utkanten av en tv-stations täckningsområde och där antennförstärkare används för att förbättra tv-signalen.

Om ditt hushåll tillhör ”riskgruppen” och det inte finns någon tv-bild eller en eller flera tv-kanaler inte syns ska du gå till adressen www.taajuustalkoot.fi; och läsa instruktionerna där.

Mer information om utbyggnaden av 4G-nätet hittar du på operatörernas webbplatser:
www.dna.fi/kuuluvuus
www.elisa.fi/kuuluvuus
www.sonera.fi/kuuluvuus

Pressmeddelande 2.3.2015

Byggandet av nya 4G-basstationer för 800 MHz inleds på Åland

För en liten del antenn-tv-tittare kan det förekomma störningar som åtgärdas kostnadsfritt.

Teleoperatörerna Sonera och Ålcom inleder utbyggnaden av 4G-nätet på Åland på ett nytt frekvensområde. Tack vare att basstationerna som använder frekvensen 800 MHz kan snabba mobila bredbandsförbindelser utsträckas till hela landskapet.

Idrifttagningen av det nya frekvensområdet för 4G-nätet kan orsaka störningar för en del tv-tittare som ser på tv via antenn. För största delen av tv-hushållen kommer projektet inte att orsaka några som helst problem.

På fastlandet har DNA, Elisa och Sonera byggt ut mobilbredbandsförbindelser på frekvensområdet 800 MHz sedan början av 2014. I områdena med snabba 4G-nät finns redan sammanlagt cirka 2,5 miljoner hushåll. Det är bara hos cirka 0,27 procent av dessa som det förekommit störningar på grund av utbyggnaden av 4G-nätet. I dessa fall har teleoperatörernas och Digitas gemensamma tjänst Taajuustalkoot skickat en montör till platsen för att åtgärda felet.

Teleoperatörerna och Digita, som ansvarar för antenn-tv-nätet, har öppnat webbtjänsten Taajuustalkoot.fi, som ger råd och hjälp vid eventuella problem med tv-bilden. Alla problem som byggandet av 4G-näten orsakar tv-tittandet korrigeras kostnadsfritt förutsatt att störningarna anmäls och utreds via Taajuustalkoots rådgivningstjänst.

Ytterligare information:

www.taajuustalkoot.fi/sv/

Operatörernas kommunikationsavdelningar:

Sonera, tel. 020 40 60235, communications-fi(a)sonera.com
Ålcom, tel. 018 23500, info(a)alcom.ax

Problem med tv-bilden?

De eventuella störningar som utbyggnaden av 4G-nätet orsakar gäller sannolikt bara en liten del av antennhushållen. I hushåll där man tittar på tv på annat sätt än via en antennanslutning (t.ex. kabel-tv-kunder) borde det inte förekomma problem.

Tv-störningar kan förekomma i områden där man ser på tv-sändningar via antenn om hushållet finns i utkanten av en tv-stations täckningsområde och man använder antennförstärkare för att förbättra tv-signalen.

Om ditt hushåll tillhör ”riskgruppen” och det inte finns någon tv-bild eller en eller flera tv-kanaler inte syns ska du gå till adressen www.taajuustalkoot.fi och läsa instruktionerna där.

Mer information om utbyggnaden av 4G-nätet hittar du på operatörernas webbplatser:
www.dna.fi/kuuluvuus
www.elisa.fi/kuuluvuus
www.sonera.fi/kuuluvuus

PRESSMEDDELANDE 7.1.2015

Nya 4G-basstationer på 800 MHz har tagits i drift i nästan hela Finland

De nya basstationerna på frekvensen 800 MHz är sällan orsak till störningar i TV

De finländska teleoperatörerna DNA, Elisa och Sonera inledde utbyggnaden av 4G-näten på ett nytt frekvensområde i början av 2014. Tack vare basstationerna som använder frekvensen 800 MHz kan snabba mobila bredbandsförbindelser utsträckas till hela landet. Nya 4G-basstationer har under året tagits i drift i nästan hela Finland. De snabba 4G-näten täcker redan över 95 % av finländarna.

Överflyttningen av det nya frekvensområdet till 4G-nätet kan orsaka störningar för en del TV-tittare som ser på TV via antenn. I områdena med snabba 4G-nät finns sammanlagt cirka 2,5 miljoner hushåll. Det är bara hos cirka 0,27 procent av dessa som det förekommit störningar under det gångna året. I dessa fall har teleoperatörernas och Digitas gemensamma tjänst Taajuustalkoot skickat en montör till platsen för att åtgärda felet.

Via serviceblanketten på webbplatsen taajustalkoot.fi och tjänstens rådgivningsnummer har det under året kommit mängder av förfrågningar som gällt TV-störningar. Största delen av de problem som gällt TV-bilden har berott på annat än utbyggnaden av 4G-nätet. Med hjälp av de anvisningar som finns webbplatsen taajustalkoot.fi kan man försöka avgöra om störningarna i TV:n beror på arbetena i 4G-nätet.

Operatörerna bygger ut sitt 4G-nät även på andra frekvenser. Dessa 4G-basstationer som fungerar utanför 800 MHz påverkar inte TV-förbindelserna.

Ytterligare information:

www.taajuustalkoot.fi

Pressen får bakgrundsinformation om utbyggnaden av 4G-nätet av operatörernas kommunikationsavdelningar:

DNA, tfn. 044 044 8000 och e-post viestinta(a)dna.fi
Elisa, tfn. 050 305 1605 och e-post communications(a)elisa.fi
Sonera, tfn. 020 40 60235 och e-post communications-fi(a)sonera.com

Problem med tv-bilden?

De eventuella störningar som utbyggnaden av 4G-nätet orsakar gäller sannolikt bara en liten del av antennhushållen. I hushåll där man tittar på TV på annat sätt än via antennanslutning (t.ex. kabel-TV-kunder) borde det inte förekomma problem.

TV-störningar kan förekomma i områden där man ser på TV-sändningar via antenn om hushållet finns i utkanten av en TV-stations täckningsområde och man använder antennförstärkare för att förbättra TV-signalen.

Om ditt hushåll tillhör ”riskgruppen” och det inte finns någon TV-bild eller en eller flera TV-kanaler inte syns ska du gå till adressen www.taajuustalkoot.fi och läsa instruktionerna där.

Mer information om utbyggnaden av 4G-nätet hittar du på operatörernas webbplatser:

www.dna.fi/kuuluvuus
www.elisa.fi/kuuluvuus
www.sonera.fi/kuuluvuus

Information om avbrott till följd av servicearbeten på TV-nätet och oförutsedda störningar i TV-nätet finns i Digitas karttjänst.

http://www.digita.fi/kuluttajat/karttapalvelu/tv_n_karttapalvelu 

30.12.2013

Byggandet av nya 4G-basstationer för 800 MHz inleds

För en liten del antenn-tv-tittare kan det förekomma störningar som åtgärdas kostnadsfritt

De finländska teleoperatörerna DNA, Elisa och Sonera fortsätter från och med början av 2014 att bygga ut 4G-näten på ett nytt frekvensområde. Nya basstationer som använder frekvensområdet 800 MHz möjliggör snabba förbindelser i hela landet.

Idrifttagningen av det nya frekvensområdet för 4G-basstationer kan orsaka störningar för en del tv-tittare som ser på tv via antenn. För största delen av tv-hushållen i Finland kommer projektet inte att orsaka några som helst problem.

Problem med tv-bilden kan förekomma närmast i antennhushåll som finns i utkanten av en tv-stations täckningsområde och som använder antennförstärkare för att förbättra tv-signalen.

Byggandet av de nya basstationerna för frekvensområdet 800 MHz tar flera år, och genom dem kommer de snabba 4G-mobilbredbandsnäten att täcka så gott som hela Finland.

Teleoperatörerna och Digita, som ansvarar för antenn-tv-nätet, har öppnat webbtjänsten Taajuustalkoot.fi som ger råd och hjälp vid eventuella problem med tv-bilden. Alla problem som byggandet av 4G-näten orsakar tv-tittandet åtgärdas kostnadsfritt förutsatt att störningarna anmäls och utreds via Taajuustalkoots rådgivningstjänst.

Ytterligare information:

www.taajuustalkoot.fi

Kommunikationsverkets meddelande:
https://www.viestintavirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtaista/2013/uusien800mhzn4g-verkkojenrakentaminenvoialkaavuoden2014alussa-pienelleosalleantenni-tvnkatsojistasaattaaaiheutuahairioitajotkakorjataanveloituksetta.html

Operatörernas kommunikationsavdelningar:

DNA, tel. 044 044 8000 och e-post viestinta(a)dna.fi
Elisa, tel. 050 305 1605 och e-post communications(a)elisa.fi
Sonera, tel. 020 40 60235 och e-post communications-fi(a)sonera.com

Problem med tv-bilden?

De eventuella störningar som utbyggnaden av 4G-nätet orsakar gäller sannolikt bara en liten del av antennhushållen. I hushåll där man tittar på tv på annat sätt än via antennanslutning (t.ex. kabel-tv-kunder) borde det inte förekomma problem.

Tv-störningar kan förekomma i områden där man ser på tv via antenn om hushållet finns i utkanten av en tv-stations täckningsområde och man använder antennförstärkare för att förbättra tv-signalen.

Om ditt hushåll tillhör ”riskgruppen” och det inte finns någon tv-bild eller en eller flera tv-kanaler inte syns ska du gå till adressen www.taajuustalkoot.fi och läsa instruktionerna där.

Mer information om utbyggnaden av 4G-nätet hittar du på operatörernas webbplatser:
www.dna.fi/kuuluvuus
www.elisa.fi/kuuluvuus
www.sonera.fi/kuuluvuus

Arkisto