Frågar och svar

Vad är Taajuustalkoot?

Taajuustalkoot är ett samprojekt mellan DNA, Elisa och Sonera som gör nya och snabba trådlösa förbindelser tillgängliga för finländarna.

Tekniskt är det fråga om att ta i bruk frekvenserna 800 MHz och 700 MHz för 4G-mobilbredband. På frekvensområdet 800 MHz har det geografiska användningsområdet för snabba nät breddats avsevärt. Frekvensområdet 700 MHz ger i sin tur mer kapacitet för snabba internetförbindelser i operatörernas 4G- och 5G-nät runt om i Finland.

Byggnadsarbetena kan orsaka störningar i en liten del av antenn-tv-förbindelserna i Finland. Taajuustalkoot ansvarar för att avhjälpa dessa störningar.

Varför har projektet Taajuustalkoot startats?

Projektet Taajuustalkoot har startats för att göra ännu bättre 4G-bredbandsförbindelser tillgängliga för så många finländare som möjligt och för att man snabbt ska kunna lokalisera och åtgärda antenn-tv-störningar som eventuellt uppstår på grund av byggnadsarbetet. Taajuustalkoot erbjuder operatörsoberoende rådgivningstjänst till alla hushåll där byggandet av 4G-nätet orsakar störningar i antenn-tv-förbindelserna.

Vem berörs av eventuella störningar som byggandet av 4G-nätet orsakar?

För största delen av finländarna innebär byggandet av 4G-nätet endast snabbare mobilbredbandsförbindelser utan att några som helst störningar förekommer. Men för en liten del av hushållen i Finland kan byggnadsarbetet orsaka problem i tv-förbindelserna.

Störst risk att råka ut för tv-störningar har de som uppfyller följande villkor:

  • om man i hushållet tittar på tv via antenn.
  • om hushållet finns i utkanten av en tv-stations täckningsområde och man använder antennförstärkare för att förbättra tv-signalen.

Obs. hushåll som tittar på tv via något annat än antennanslutning (t.ex. kabel-tv-kunder) kommer sannolikt inte alls att få problem på grund av byggandet av 4G-nätet.

Information om avbrott till följd av servicearbeten på tv-nätet och oförutsedda störningar i tv-nätet finns i Digitas karttjänst.

Hur yttrar sig tv-störningar som uppstår på grund av byggandet av 4G- och 5G-nätet?

Det kan bli avbrott i tv-sändningen eller en del kanaler kan försvinna. Taajuustalkoot åtgärdar de tv-antenner som råkat ut för frekvensstörningar på grund av byggnadsarbetena.

Hur vet jag om en störning i tv:n beror på att man håller på att bygga 4G- eller 5G-nät?

Störst risk att råka ut för tv-störningar har de som uppfyller följande villkor:

  • om man i hushållet tittar på tv via antenn.
  • om hushållet finns i utkanten av en tv-stations täckningsområde och man använder antennförstärkare för att förbättra tv-signalen. Om dessa villkor uppfylls eller om du osäker, kontakta Taajuustalkoots rådgivningstjänst. Rådgivningstjänst kartlägger felet och skickar en montör till platsen om det behövs.

Hur ska jag gå till väga om det uppstår störningar i min tv?

Information om avbrott till följd av servicearbeten på tv-nätet och oförutsedda störningar i tv-nätet finns i Digitas karttjänst.

De hushåll som misstänker att en störning i tv-förbindelserna beror på byggnadsarbeten i 4G- eller 5G-nätet bör kontakta Taajuustalkoots rådgivningstjänst. Rådgivningstjänsten kartlägger felet och skickar en montör till platsen om det behövs.

Varför orsakar byggnadsarbetet i bredbandsnätet störningar i tv-förbindelserna?

Eftersom tv-mottagarna och de nya 4G- eller 5G-basstationerna använder frekvensområden som ligger bredvid varandra kan det i vissa hushåll förekomma driftstörningar i tv-apparaterna. Taajuustalkoot åtgärdar sådana störningar.

Kan byggprojektet orsaka störningar också i andra apparater än tv-mottagare, t.ex. i radioapparater eller datorer?

Nej, projektet orsakar inte störningar i annat än i en liten del tv-mottagare.

Hur länge pågår Taajuustalkoot?

Det rör sig om ett flerårigt projekt, vars längd varierar från operatör till operatör.

Projektet inleddes i januari 2014 då man började bygga 4G-basstationer för frekvensområdet 800 MHz, vilket ligger nära de frekvenser som används för tv-sändningar. Taajuustalkoot inleddes även för frekvensområdet 700 MHz i början av 2017.

Från och med 2020 har ett 5G-nätverk också byggts på vissa ställen i dessa frekvensband.

Gäller Taajuustalkoot även Åland?

Ja. I mars 2015 inledde Sonera och Ålcom arbetet med att bygga ut 4G-mobilnäten frekvensområdet 800 MHz på Åland.

Hur kan jag kontakta Taajuustalkoot?

Kontaktinformationen till Taajuustalkoots rådgivningstjänst hittar du här.