Taajuustalkoot

Taajustalkoot, frekvenstalko, är ett samprojekt mellan DNA, Elisa och Telia som ger allt fler finländare tillgång till mobilbredbandsuppkoppling och ökar kapaciteten för snabba internetförbindelser. Att frekvensen 800 MHz har frigjorts för 4G-nätet har gjort det möjligt att bygga ut det mobila bredbandet. Frekvensområdet 700 MHz möjliggör i sin tur att utöka kapaciteten för snabba internetförbindelser. Från och med 2020 har ett 5G-nätverk också byggts på vissa ställen i dessa frekvensband.

Nätet, som byggs på nya frekvensområden, kan orsaka störningar för en liten del av antennhushållen. På den här webbplatsen finns samlat information och anvisningar för sådana problem.

Vad är det fråga om?

I början av 2014 började man i Finland bygga mobilbredband på frekvensområdet 800 MHz, vilket har möjliggjort snabba förbindelser över allt i Finland. Under de pågående byggnadsarbetena har det hos drygt en procent av hushållen förekommit störningar i tv-mottagningen, vilket har åtgärdats via Taajuustalkoot.

Operatörernas 4G-nät täcker redan nästan hela Finland, och den nya frekvensen på 700 MHz gagnar framför allt byggande av mer kapacitet i huvudsak i områden med befintligt nät. Användningen av dessa frekvensband vid uppbyggnad av 5G-anslutningar ökar också området för 5G-nätverket.

De basstationer som tas i drift på frekvenserna 700 MHz och 800 MHz kan orsaka störningar i tv-sändningarna i en del antennhushåll.

Taajuustalkoot åtgärdar sådana eventuella störningar i tv-bilden kostnadsfritt.

Gäller det mig?

De eventuella olägenheter som utbyggnaden av 4G- eller 5G-nätet och byggandet av tilläggskapacitet orsakar kommer sannolikt att gälla bara en liten del av antennhushållen.

I hushåll där man tittar på tv på annat sätt än via antennanslutning (t.ex. kabel-tv-kunder) borde det inte förekomma problem.

Risk för tv-störningar kan finnas om:

  • man i hushållet tittar på tv via antenn.
  • hushållet finns i utkanten av en tv-stations täckningsområde och man använder antennförstärkare för att förbättra tv-signalen.

Hur ska jag gå till väga?

Om det inte förekommer störningar i tv-bilden behöver du inte göra något.

Om ditt hushåll tillhör ”riskgruppen” och det inte alls finns någon tv-bild eller en eller flera tv-kanaler inte syns, kan du kontakta Taajuustalkoots rådgivningstjänst.

Servicenumret är 020 411 7676 *) och det har öppet vardagar kl. 8–20.
Du kan också ställa frågor och komma med åsikter och kommentarer här.
*) På Åland står Taajuustalkoot till tjänst på numret 020 411 7830.