Taajuustalkoot

Taajustalkoot, frekvenstalko, är ett samprojekt mellan DNA, Elisa och Telia som ger allt fler finländare tillgång till 4G-mobilbredbandsuppkoppling och ökar kapaciteten för snabba internetförbindelser. Att frekvensen 800 MHz har frigjorts för 4G-nätet har gjort det möjligt att bygga ut det mobila bredbandet. Frekvensområdet 700 MHz möjliggör i sin tur att utöka kapaciteten för snabba internetförbindelser.

4G-nätet, som byggs på nya frekvensområden, kan orsaka störningar för en liten del av antennhushållen. På den här webbplatsen finns samlat information och anvisningar för sådana problem.

1

Vad är det fråga om?

I början av 2014 började man i Finland bygga mobilbredband på frekvensområdet 800 MHz, vilket har möjliggjort snabba 4G-förbindelser över allt i Finland. Under de pågående byggnadsarbetena har det hos drygt en procent av hushållen förekommit störningar i tv-mottagningen, vilket har åtgärdats via Taajuustalkoot.

Operatörernas nät täcker redan nästan hela Finland, och den nya frekvensen på 700 MHz gagnar framför allt byggande av mer kapacitet i huvudsak i områden med befintligt nät.

De basstationer som tas i drift på frekvenserna 700 MHz och 800 MHz kan orsaka störningar i tv-sändningarna i en del antennhushåll.

Taajuustalkoot åtgärdar sådana eventuella störningar i tv-bilden kostnadsfritt.

2

Gäller det mig?

De eventuella olägenheter som utbyggnaden av 4G-nätet och byggandet av tilläggskapacitet orsakar kommer sannolikt att gälla bara en liten del av antennhushållen.

I hushåll där man tittar på tv på annat sätt än via antennanslutning (t.ex. kabel-tv-kunder) borde det inte förekomma problem.

Risk för tv-störningar kan finnas om:

  • man i hushållet tittar på tv via antenn.
  • hushållet finns i utkanten av en tv-stations täckningsområde och man använder antennförstärkare för att förbättra tv-signalen.
3

Hur ska jag gå till väga?

Om det inte förekommer störningar i tv-bilden behöver du inte göra något.

Om ditt hushåll tillhör ”riskgruppen” och det inte alls finns någon tv-bild eller en eller flera tv-kanaler inte syns, kan du kontakta Taajuustalkoots rådgivningstjänst.

Servicenumret är 020 411 7676 *) och det har öppet vardagar kl. 8–20.
Du kan också ställa frågor och komma med åsikter och kommentarer här.
*) På Åland står Taajuustalkoot till tjänst på numret 020 411 7830.